11/11/2011

hedge funds

Fundos financeiros especulativos. Dedicam-se, entre outras actividades, a conceder empréstimos.

Taxonomy upgrade extras: 
Subscribe to Syndicate